‘A call to action’

28-10-2014

Mathijs Martens is werkzaam als persoonlijk begeleider bij RIBW Brabant en deelnemer aan het TOP (Transvorm Ontwikkel Programma), een ontwikkelprogramma voor Young Professionals dat Broosz in opdracht van en in samenwerking met Stichting Transvorm heeft ontworpen. Hij schreef dit blog naar aanleiding van het slot in september 2014.

De jonge generatie is zelfverzekerd en gaat met volle vaart vooruit. Persoonlijk ontwikkelen en de ruimte krijgen om dit te kunnen doen is belangrijk. Het TOP en werkgever RIBW Brabant boden mij die ruimte. Werkgevers kunnen mijns inziens nog veel leren van jongeren. Betrek Young Professionals bij de realisatie van nieuwe concepten bijvoorbeeld. Faciliteer Young Professionals in plaats van ze te dirigeren. Maar ik wil niet arrogant zijn en heb juist ook de behoefte aan oudere collega’s waar ik van kan leren. Dat is de andere kant. Zorg voor voldoende interactie tussen jong en oud. Het is belangrijk open te staan voor elkaars ideeën!

Stil staan bij mijn eigen ontwikkeling
Met het oog op de toekomst, vaak verwoord in grote termen als participatiesamenleving, wijkgericht werken en ingewikkelde transities zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waar ik mee te maken heb, was ik zeer verheugd met het aanbod om ook eens stil te staan bij mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Want hoe fijn is het als je gewaardeerd wordt om je talenten en die bewust kunt inzetten in je eigen organisatie?

Mijn missie ontdekken?
Het TOP heeft mij geleerd om stil te staan en mij de kans gegeven mijn missie te kunnen te ontdekken en definiëren. Er is niet één benadering, niet één weg of een aanpak die voor iedereen werkzaam is. Het is belangrijk te ontdekken wat voor jou echt belangrijk is, wat bij jou past, om daar dan vervolg aan te geven. Dit proces gaat hand in hand met zelfkennis en zelfrealisatie: weten wie je bent wat je kwaliteiten en talenten zijn en deze benutten. Dat stond centraal in het scherp stellen van mijn missie. Tegelijkertijd realiseerde ik mij dat mijn missie continu onderhavig is aan de veranderingen in zowel de ‘binnen’ als ‘buiten’ wereld. Het proces van ‘de rode draad vinden’ gaat dus nog door….alhoewel?

Anders denken en Nieuw Organiseren
Een belangrijke bewustwording in het TOP was het leren over ‘anders denken’ en ‘nieuw organiseren’. Wat mij betreft gaf dit een sterke impuls tot het nemen van actie. Niet stil blijven staan maar meedenken over positieve veranderingen voor nu en in de toekomst; dat is wat ik wil! Ideeën ontwikkelen en speldenprikken uitdelen. Dat voelt wel als een duidelijke missie! Het TOP heeft mijn bewustzijn vergroot dat ik ‘mijn eigen organisatie ben’ en mee kan bewegen, maar vooral ook eigen ideeën kan uitwerken en oppakken in samenwerking met anderen. TOP was voor mij ‘A call to action!

Dit blog verscheen ook op de website van Changing The GAME. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.