Werkgemeenschap aan zet op Walcheren

29-05-2018

De gemeenteraden van Vlissingen, Middelburg en Veere hebben onlangs ingestemd met het doorzetten van de ontwikkelingen van de Werkgemeenschap voor de jeugd in Walcheren. Daarmee komt de Werkgemeenschap Zorg voor Jeugd Walcheren naar een volgende fase in 2018. Broosz zal ook de zich ontluikende werkgemeenschap blijven ondersteunen bij het transformatie proces. In de werkgemeenschap participeren zo’n 60 tot 80 professionals uit alle sectoren die van belang zijn om de zorg voor de jeugd op Walcheren te organiseren, denk aan professional van de jeugdzorg, aan professionals vanuit het welzijn en vanuit de GGZ, de GGD, het onderwijs en de politie. 

Jeugdzorgprofessionals samen aan de slag in het platte vlak

Samen zoeken jeugdzorgprofessionals uit de uitvoering naar concrete oplossingen voor thema’s waarin samenwerking noodzakelijk is voor goede integrale zorg. Bijvoorbeeld de prille samenwerking tussen onderwijs en het jeugdzorgveld, sociale mediaproblematiek en andere vraagstukken rond kwetsbare jongeren en hulp bij dreigende suïcide. Ook de bestuurders van de achterliggende organisaties ondersteunen als dat nodig is de werkgemeenschap. De participanten ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar als gehele groep, maar werken ook onderling in kleine actiegroepen samen. Men kan elkaar ook digitaal treffen via het platform Part-up.  

De ambitie, die geheel past bij het advies van de Nationale Ombudsman: de uitvoering centraal stellen bij de transformatie. Gedurende 2018 leggen we ook de link met het landelijke actieprogramma zorg voor de jeugd vanuit het Rijk. 

Informatie over de aanpak?

Neem contact op via jan@broosz.nl, of bel (06-48276374). Interesse in de achtergrond bij het concept van de werkgemeenschap, lees dan het boekhoofdstuk ‘De bedoeling heeft een werkgemeenschap nodig’ uit de publicatie De Binnenkant van Nieuw Organiseren, of lees over de visie van Broosz op de transformatie van de zorg voor de jeugd in de gratis toegankelijke publicatie Bezielde Professionals & Pionierende Wethouders.