TWEEDE TDP ALUMNI-EVENT

28-01-2014

Met veel plezier kijken wij terug op het tweede TDP Alumni Event! Vrijdag 26 maart kwamen in het Universiteitsmuseum Utrecht de alumni van vier Talent Development Programma’s bij elkaar.  Om aan te sluiten bij de jonge generatie, kozen we ervoor om een dialoog op te zetten met als topics de input van de aanwezigen zelf. Tijdens de inventarisatie van de thema’s kwamen de overeenkomsten al snel naar voren.

Met veel plezier kijken wij terug op het tweede TDP Alumni Event! Vrijdag 26 maart kwamen in het Universiteitsmuseum Utrecht de alumni van vier Talent Development Programma’s bij elkaar.  Om aan te sluiten bij de jonge generatie, kozen we ervoor om een dialoog op te zetten met als topics de input van de aanwezigen zelf. Tijdens de inventarisatie van de thema’s kwamen de overeenkomsten al snel naar voren. Zo werd er gesproken over de manier waarop young professionals kunnen bijdragen in de organisatie, hoe om te gaan met de leidinggevende, de loopbaanwensen en cultuurpatronen binnen bedrijven en tot slot hoe de young professional zichzelf blijft binnen de organisatie.

Uit de gesprekken bleek dat jonge professionals graag een bijdrage willen leveren aan de organisatie middels hun frisse blik en creativiteit. Men constateerde dat het belangrijk is wel voort te bouwen op wat er in de organisatie al aanwezig is aan kennis en ervaring en daar niet al te makkelijk aan voorbij te gaan. Verder is het raadzaam draagvlak te creëren voor nieuwe ideeën. Jonge professionals willen graag een 21e eeuwse manager die hen ondersteunt, gebruik maakt van hun kracht en veel ruimte geeft. Men loopt nog steeds aan tegen de 19e eeuwse manager die top down stuurt.
Om koers te houden betreffende ieders loopbaan waren de deelnemers het er over eens dat het zinvol is tijd te nemen om te exploreren wat de richting is die men op wil. Dat betekent reflectie inbouwen. Daarnaast is het belangrijk veel ervaring op te doen en op die manier te ontdekken wie je bent en wat je wil.

Men ervaart dat er hoge verwachtingen zijn richting jonge professionals. Voldoen aan die hoge verwachtingen heeft effect op de mate waarin je jezelf kunt zijn.  Als je goed weet waar je heen wilt, wat je gelukkig maakt op het gebied van werk en privé, kun je steviger staan. Belangrijk is lef te ontwikkelen om mensen in de organisatie te spiegelen. Op die manier kunnen ook cultuurpatronen doorbroken worden, indien nodig. Er is vaak nog te veel angst om patronen te doorbreken. Men noemt energie en enthousiasme evident bij verandering en de voorwaarde dat de TOP-laag ook echt openstaat voor ontwikkeling!

Voor ons bleek uit de gesprekken hoe belangrijk de jonge generatie is voor de ontwikkeling en vernieuwing van organisaties. En hoe belangrijk de ondersteuning van Young Professionals is. Daarom staat voor ons vast dat we sessies zullen blijven organiseren voor Young Professionals. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mailtje naar info@smitkempink.nl.