TRANSFORMATIEDIALOOG IN HET SOCIAAL DOMEIN

02-06-2016

Transformatiedialoog

De transitie in het Sociaal Domein vraagt om een transformatie van het organiseren, leren en veranderen en verantwoorden binnen de gemeenten en regio’s. Om deze transformatie te ondersteunen en te begeleiden is de Transformatiedialoog ontwikkeld. De Transformatiedialoog is een onderzoekende benadering om in dialoog met de werkgemeenschap, rondom de zorg voor jeugd en gezin, ouderen en langdurige zieken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op zoek te gaan naar nieuwe manieren van organiseren, leren en veranderen en verantwoorden op basis van praktijkervaringen uit de leefwereld. Deze kennis kan de basis vormen voor de verantwoording naar Wethouders en Gemeenteraden. De Transformatiedialoog kan in het gehele Sociaal Domein gebruikt worden als aanpak voor de ondersteuning van het transformatieproces.

Bekijk nu het filmpje van de Transformatiedialoog!

In drie gemeenten en regio’s, Diemen, Walcheren en Maasland-Uden-Veghel, is Broosz van start gegaan met de Transformatiedialoog binnen de zorg voor jeugd. De wethouders Albert Vader (Vlissingen), Rene Peters (Oss) en Ruud Grondel (Diemen) zijn samen met de professionals uit de werkgemeenschappen het proces van transformatie aangegaan.

Fundament

De Rijnlandse organiseerprincipes vormen een belangrijk fundament voor de Transformatiedialoog. De gehele werkgemeenschap van het Sociaal Domein gaat op basis van praktijkervaringen in co-creatie op zoek naar nieuwe wegen om bestaande situaties te veranderen en oude patronen, werkwijzen en institutionele belangen te doorbreken.

Ambitie

De ambitie van Broosz is om de Transformatiedialoog in verschillende regio’s en gemeenten ondersteunend te laten zijn aan de noodzaak om de zorg en begeleiding naar werk op een andere manier te organiseren. Voor meer informatie neem contact met ons op.