THEBE OP WEG NAAR NIEUW ORGANISEREN!

30-01-2014

Open Spaces op 15 en 20 november 2012
smit | kempink development ondersteunt Zorg- en dienstverleningsorganisatie Thebe

Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie op het gebied van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en voeding- en dieetadvisering en thuiszorg. Zo’n 8.500 medewerkers zijn werkzaam op 18 locaties in en rondom Tilburg, Breda en Oosterhout.

Thebe heeft expliciet gekozen voor ‘zelfstandige teams’. De hele organisatie is aan de slag om via deze teams vorm te geven aan de vernieuwing van de zorg, waarin de zelfregie van cliënten centraal staat.

Op 15 en 20 november 2012 begeleidde Jan Smit van smit | kempink development voor Thebe kennis- en ervaringsbijeenkomsten voor medewerkers. Tijdens deze Open Space bijeenkomsten, waaraan respectievelijk 70 en 120 medewerkers deelnamen, werd kennis en ervaring gedeeld.

Centraal stond het realiseren van de de nieuwe visie op zorg en welzijn van Thebe, waarin de zelfredzaamheid en het behoud en de bevordering van zelfstandigheid en welbevinden van clienten een centrale plek heeft. Een leerrijke en inspirerende bijeenkomst voor alle betrokken teams! Meer informatie over het proces binnen Thebe is te vinden in een speciale uitgave van het personeelsblad van Thebe:  http://bit.ly/WtwOfm en in de kennisbank Sociale Innovatie http://bit.ly/HSeEQp.

Wilt u meer informatie over de ondersteuning van uw organisatie bij het vormgeven van Nieuw Organiseren, bijvoorbeeld over de begeleiding van teams en het faciliteren van grote groepsbijeenkomsten, zoals de Open Space, dan kunt u informatie verkrijgen bij Jan Smit (06- 48 27 63 74).