SUCCESVOLLE STAPPEN GEZET MET ALLE STAKEHOLDERS BINNEN DONGEMOND GEMEENTEN BIJ TRANSITIE VAN AWBZ NAAR WMO

30-01-2014

De Dongemond gemeenten (Oosterhout, Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem) worden door smit | kempink development begeleid bij het vormgeven van de transitie naar de wet WMO.

Tot 2014 kunnen mensen die ondersteuning of begeleiding nodig hebben een beroep doen op de  AWBZ. Daarna worden de gemeenten verantwoordelijk op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeenten staan voor de uitdaging om deze nieuwe rol zo te vervullen dat iedereen kan en gaat meedoen; op eigen kracht, of met ondersteuning van zijn sociale omgeving of professionele zorg.

Uiteraard doen we dat ‘Nieuw Organiserend’. Alle belanghebbenden worden optimaal betrokken bij het proces en krijgen optimaal de ruimte om kennis te delen, initiatieven te nemen en nieuwe vormen van samenwerking te zoeken. Door uit te gaan van het zelforganiserend vermogen van alle betrokkenen, komen de beste resultaten tot stand.

Op 16 mei, 4 en 5 juni namen in dat kader meer dan 100 mensen (cliënten, zorgaanbieders, mantelzorgers, vrijwilligers, WMO-raden en gemeenten) deel aan het Ontwerpatelier ‘Samen vormgeven aan Begeleiding’.

Van het proces en de (voorlopige) resultaten werd een prachtige nieuwsbrief samengesteld die een goede indruk geeft van de stand van zaken en de behaalde resultaten. Ook brengt het verslag goed in beeld hoeveel dialoog, energie en samenwerking binnen het traject nu al tot stand is gekomen. Dat belooft veel voor de volgende stap die in november plaatsvindt! Een inspiratie ook voor andere gemeenten en organisaties om een stap te zetten in de richting van Nieuw Organiseren!