SMIT | KEMPINK DEVELOPMENT DRAAGT BIJ AAN PROJECT NATIONALE POLITIE

30-01-2014

Partnership met DeLimes Nieuw Organiseren

DeLimes Nieuw Organiseren, één van onze partners, heeft ons gevraagd betrokken te zijn bij het ondersteunen en begeleiden van ‘Trektochten’ en bij de Large Group Interventions, die een rol zullen spelen binnen het traject. We zijn er trots op een rol te kunnen spelen bij dit zeer uitdagende project binnen het maatschappelijk zeer relevante werkveld van de Nationale Politie.

Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, heeft het initiatief genomen tot het project ‘De Hark Voorbij’. Het is een landelijk project waarbij de dienders zelf vorm en inhoud geven aan de invulling van professionele ruimte. Een uniek project, over hoe je niet door aansturing (verticaal), maar door afstemming (horizontaal) tot robuust politiewerk komt. Over hoe je de dagelijkse realiteit van de diender verbindt met het idee van nationale politie, los van het traditionele managementrepertoire.

Robuust politiewerk door organiseren vanuit Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen en Inspiratie

Het project is bedoeld om de professionele ruimte vorm te geven. Organiseren op basis van Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen en vanuit Inspiratie zijn daarbij de kernwoorden. Ruimte die zo nodig is om elke dag weer opnieuw robuust politiewerk te kunnen leveren. Daar kun je ‘top- down’ onmogelijk voldoende vorm aan geven. Dat moet gebeuren door de mensen van de praktijk.

Wie het weet mag het zeggen

Op de snelle en fundamentele ontwikkelingen in de samenleving, moet de politievakman steeds nieuwe antwoorden vinden. Onderdeel van die veranderingen is het denken over organiseren, waarbij de traditionele hiërarchische organisatie (‘de hark’) meer en meer op de achtergrond raakt. Daarvoor in de plaats ontwikkelen zich organisaties die organiseren vanuit vakmanschap (‘wie het weet mag het zeggen’ in tegenstelling tot ‘wie de baas is mag het zeggen’). Niet de organisatie zelf staat daarbij centraal (het systeem), maar de gemeenschap (de context). Dit leidt in veel gevallen tot een radicale omkering van vragen. Niet: ‘hoe betrekken we de burger erbij?’, maar: ‘hoe zijn wij betrokken bij wat er in de samenleving gebeurt?’ Dit komt het meest duidelijk tot uiting in het gebiedsgebonden werk, maar strekt zich in feite uit tot in alle uithoeken van de organisatie. Deze notie verklaart ook de titel van dit initiatief: ‘De Hark Voorbij.’