quote 4

10-03-2014

“Broosz werkt respectvol en tegelijkertijd prikkelend en helpt steeds te komen tot een volgende stap in de ontwikkeling”

Bestuurder, Stichting Kalorama