Jonge publieke professionals opgelet!

27-06-2017

“Het is moeilijk geweest de gemeente en het politieke krachtenveld daaromheen te leren kennen. Ik ben hard geconfronteerd met de systeemwereld, dat was en is soms eenzaam. Je moet je eigen weg vinden, want er is weinig ondersteuning” – (citaat uit interview met jonge publieke professional)

Mijn naam is Annouck de Boer. Sinds anderhalf jaar ben ik actief bij Broosz, een fantastisch leer- en werkervaring. Kern van ons werk is het ondersteunen van mensen en organisaties in de zoektocht naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Voor mij is het ook een waardevolle zoektocht, waarin ik veel nieuwe kennis, ervaringen en inzichten opdoe. Toen ik afstudeerde in de Politicologie was een logische vervolgstap geweest bij de rijks- of lokale overheid te gaan werken als beleidsambtenaar, waarde toevoegen in het publieke domein. Dat laatste is en was mijn ambitie. Als ik terugkijk prijs ik mij gelukkig met de plek die ik nu heb. Broosz is al jaren actief in het publieke domein en in een faciliterende rol kan ik een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken door mij bezig te houden met de ontwikkeling van mens en organisatie.

Jonge generatie drijvende kracht van de transformatie

Met Broosz kom ik in veel verschillende contexten waarin de systeemwereld domineert (jeugdzorg, langdurige zorg, ouderenzorg). Ik heb van heel dichtbij kunnen zien hoe weerbarstig de systeemwereld bij lokale overheden (‘de logische vervolgstap’) is en hoe professionals (‘beleidsambtenaar’) daarin vast kunnen lopen en daardoor minder goed in staat zijn bij hun kernambitie te blijven: een zo goed mogelijke leefwereld voor burgers te creëren. Het heeft mij in het bijzonder geraakt, dat jonge vernieuwende professionals in de systeemwereld hun energie verliezen en wegraken van hun ambitie. Daarmee verliezen we volgens mij de ziel en daadkracht van jonge professionals, maar ook de kans voor een werkelijke vernieuwing van de lokale overheid die zo ontzettend belangrijk is geworden door de nieuwe maatschappelijke taken die op haar bord liggen. Ik zie de jonge generatie als belangrijke drijvende kracht van de transformatieopgave waar gemeenten voor staan sinds de decentralisatie.

Ontbureaucratiseren!

We leven in fundamenteel andere tijden en dit vraagt ook een fundamenteel andere kijk op het vakmanschap, leren, ontwikkelen en organiseren. Professionals werkzaam bij de gemeenten worden gevraagd integraal te werken, maatwerk te leveren, te werken rondom de bedoeling, de verkokering te doorbreken en de leefwereld van burgers centraal te stellen. Kortom te ontbureaucratiseren! Jonge professionals moeten zich staande houden in een haast schizofrene paradoxale opdracht en context: wendbaar en horizontaal organiseren binnen een dominante beheerscultuur. Dit vraagt veel doorzettingsvermogen, energie, betrokkenheid, creativiteit, bewustzijn en ondernemerschap. Een belangrijke reden voor Broosz om jonge pioniers in gemeenten een steun in de rug te geven. De afgelopen twee maanden heb ik gesprekken gevoerd met verschillende professionals uit verschillende gemeenten, jong, oud en ieder met zijn of haar eigen beeld van de praktijk en ieder in zijn of haar specifieke context. Deze gesprekken dienden om te reflecteren op de praktijk van jonge pioniers  en inzicht te krijgen in wat er nodig is. Een schat aan ervaringen, inzichten en kennis is aan bod gekomen over de leer-en ontwikkelvragen van jonge pioniers.

Jonge pioniers opgelet!

Met de input van professionals uit de praktijk ontwerpt Broosz op dit moment een ontwikkelprogramma voor jonge change-makers werkzaam bij gemeenten, waarin kennis en kunde wordt aangereikt over de paradigmaverschuiving naar het anders organiseren, maar waarin vooral ook aandacht is voor de eigen persoonlijk ontwikkeling.

Ben jij een pionierende jonge publieke professional, een aantal jaren werkzaam bij een gemeente (+/- 5 jaar) en heb jij die steun in de rug nodig en besef je dat de transformatie vraagt om anders denken en doen? Dan is dit initiatief mogelijk iets voor jou. We willen samen met jou op expeditie om inspiratie te hervinden, de blik te verruimen, anders te kijken en te doen, nieuwe contexten te ervaren, bezield te raken, kritisch te kijken, opnieuw eigenwijs te zijn en te reflecteren. Oftewel tijd en ruimte voor je eigen ontwikkeling en de ontwikkelingen in het publieke domein.

Wil je meer informatie en op de hoogte gehouden worden hoe dit programma eruit gaat zien en wanneer dit programma van start gaat? Stuur een mail aan annouck@broosz.nl. Of misschien lees je dit en wil je graag bijdragen aan dit initiatief op een andere wijze? Laat het ons dan ook weten.

Broosz

Sinds de oprichting in 2003 ontwerpt en faciliteert Broosz met een kernteam leercontexten die bijdragen aan de ontwikkeling naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Het ontwerpen van leerinterventies voor professionals is daar onderdeel van.