JAN SMIT GEEFT PRESENTATIE BIJ DE NVP OVER NIEUW ORGANISEREN

30-01-2014

De NVP (Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling) organiseerde maandag 3 juni jl. een Event in Utrecht, gericht op Talentmanagement.

In het bijzijn van een groot aantal leden van de NVP (werkzaam in Human Resources) gaf Jan Smit een presentatie, net als Marieke Zuidema (Pon) en Frank van de Meché (Technische Unie). Tijdens zijn presentatie benadrukte Smit dat talentontwikkeling alleen zinvol is als het bijdraagt aan de (sociale) innovatie van de organisatie. Daarnaast pleit Jan Smit voor een beweging richting Nieuw Organiseren om zo talent van mensen de ruimte te geven en te ontwikkelen. Zolang er sprake is van bureaucratie heeft talentontwikkeling niet veel effect is zijn stelling. De huidige tijd vraagt om Nieuw Organiseren, uitgaande van het zelforganiserend vermogen van professionals. Mensen willen zelf denken en doen en ook zelf organiseren. Diverse praktijkvoorbeelden uit programma’s als Changing the Game en het Transvorm Ontwikkel Programma werden met de leden van de NVP gedeeld.

Kijk hier voor een video-impressie van deze middag.