Bezielde Professionals & Pionierende Wethouders

06-12-2016

In Bezielde Professionals & Pionierende Wethouders – Transformatie van de zorg voor jeugd in zicht? staan de vragen ‘Hoe staat het met de transformatie van de zorg voor de jeugd, nu de transitie is gerealiseerd?’ en ‘Lukt het om de zorgvernieuwing die daarachter besloten ligt succesvol te laten verlopen?’ centraal.

Met deze vragen trok Jan Smit, organisatieontwikkelaar, van Broosz op verzoek van de Stichting Innovatie Jeugdzorg de provincie in. De zoektocht naar pioniers bracht ons in Diemen, in Oss en omstreken en op Walcheren. Daar organiseerden we samen met de wethouders René Peters (Oss) Ruud Grondel (Diemen) en Albert Vader (Vlissingen) transformatiedialogen: ontmoetingen met de vertegenwoordiging van alle professionals die bij de zorg voor de jeugd een rol hebben, de werkgemeenschappen voor de jeugd en de burgers die van de zorg voor de jeugd gebruik maken of maakten. Het idee achter de aanpak is glashelder: het zijn immers de vakmensen, de vrijwilligers, de ouders en kinderen, kortom de mensen uit de leefwereld zélf, die de vraag kunnen beantwoorden of de transformatie op dreef is of niet?

De inzichten en nadere reflecties die voortkwamen uit de transformatiedialogen worden in deze publicatie afgewisseld met interviews met vakmensen uit de werkgemeenschappen en met de drie betrokken wethouders. Ook wordt ingegaan op de essenties van Nieuw Organiseren, Leren én Verantwoorden die we als cruciaal zien om de transformatie te laten slagen. Deze publicatie is aansprekend voor pioniers in de zorg voor jeugd die de ambitie hebben de transformatie te laten slagen. Broosz faciliteert en realiseert als netwerkorganisatie Slim, Duurzaam, Anders en Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Broosz ontwerpt creatieve leercontexten die bijdragen aan een daadwerkelijke ontwikkeling van mensen en organisaties. Co-creatie, ontmoeting en dialoog spelen daarbij een hoofdrol om te komen tot duurzame, humane werkgemeenschappen.

Recensies

Wat een prachtig boek!  Zo helder hoe de domeinen van leren, organiseren, verantwoorden met elkaar worden verbonden rondom de bedoeling en het vakmanschap van de professionals! Dit boek verdient veel aandacht!”

(Lennete Schuijt, auteur van o.a. ‘Wat bezielt ons?: Van Verstarring naar Vitaliteit’)

Jan Smit

Jan Smit is mede initiatiefnemer en partner van Broosz, een netwerkorganisatie die organisaties ondersteunt bij het leren en ontwikkelen in de richting van Nieuw, Slim, Anders en Rijnlands Organiseren. In zijn werk is zelf organiserend leren altijd uitgangspunt. Jan houdt zich bezig met de transformatie naar Nieuw Organiseren en het ontwikkelen van nieuwe vormen van verantwoording (Nieuw Verantwoorden). Hij is expert op het gebied van Large Group Interventions. Hij gelooft dat het verbinden van – en kennisdeling tussen – vernieuwers de snelste weg is voor fundamentele vernieuwingen binnen organisaties, sectoren en beroepsgroepen. Jan is mede initiatiefnemer van de Community of Practice Nieuw Organiseren en de Community of Practice Koplopers in Toezicht. In juni 2016 publiceerde hij: “Bezielde Professionals & Pionierende Wethouders – De transformatie voor de zorg voor jeugd in zicht?”

Downloads

Omslag

Foto Jan Smit

Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave 2