Anders en slimmer verantwoorden van subsidiegelden

23-05-2019

De kranten staan vol van berichten over de noodzaak om de administratieve lasten binnen de zorg te verminderen. Ook de verantwoording van subsidies zoals SectorplanPlus, bedoeld om een impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom in de zorgarbeidsmarkt via opleidingen, kost zorg- en welzijnsorganisaties verhoudingsgewijs erg veel tijd, inspanning en administratieve rompslomp. Op 19 & 20 juni 2019 organiseert Broosz in opdracht van RegioCoöp in Utrecht een tweedaagse bijeenkomst ‘Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus’.

Verantwoording SectorplanPlus vereenvoudigen

RegioCoöp (landelijke coöperatie van regionale werkgeversorganisaties voor zorg & welzijn) en VWS slaan, op initiatief van SIGRA (werkgeversverband zorg & welzijn Amsterdam en omstreken) de handen ineen om te onderzoeken hoe de verantwoording van SectorplanPlus versimpeld kan worden. Hoe kan de verantwoording van in het bijzonder maatwerk opleidingsactiviteiten eenvoudiger en beter aansluiten bij de praktijk van werkgeversorganisaties? Welke ruimte is er om binnen vigerende wet- en regelgeving de registratie te reduceren en versimpelen? Wat leert dat ons voor toekomstige subsidiemaatregelen?

Bijeenkomst Anders en Slimmer Verantwoorden

In opdracht van en in nauwe samenwerking met al deze partijen organiseert Broosz op 19 & 20 juni 2019 in Utrecht de tweedaagse bijeenkomst ‘Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus’. De partijen willen dan een basis leggen voor aanpassing van de verantwoording van de huidige subsidie, maar delen ook de ambitie de opgedane inzichten en kennis van ‘anders verantwoorden’ in gaan zetten bij nieuwe subsidietrajecten.

Betrokken zijn onder meer Spirit (jeugdzorg), Pameijer (GGZ), Cordaan (VVT), Radboud UMC (ziekenhuis) en andere werkgevers, VWS, RegioCoöp, SIGRA, WGV Zorg en Welzijn, Ernst & Young (accountant), Coziek (accountant) en anderen.

Bezig met eenzelfde zoekproces?

Broosz geeft al jaren vorm aan anders verantwoorden in het sociaal domein. Zowel voor interne toezichthouders in zorg & welzijn, als de narratieve verantwoording van kwaliteit in de jeugdzorg en de langdurige zorg.

Bent u bezig met anders verantwoorden en/of wilt u meer informatie over ‘Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus’ en dit proces volgen? Neem gerust contact met ons op.