IK HOU MIJ BEZIG MET het begeleiden van teams, afdelingen, communities, en groepen mensen die van elkaar afhankelijk zijn rondom een complexe praktijk. Ik ontwerp en begeleid ontwikkelprocessen waarin mensen concreet betekenis geven aan thema’s als Nieuw (Rijnlands) Organiseren, zelforganisatie en anders verantwoorden. Ik word gevraagd voor het faciliteren van werkconferenties, reflectiesessies en dialogen, en draag daarnaast regelmatig bij als partner in organisatieontwikkeling. Tot slot heb ik veel plezier in de productie en ontwikkeling van de Broosz podcasts en webinars.

MIJN KRACHT IS het creëren van een context waarin mensen samen betekenis geven aan hun visie en ambities en tot concrete stappen komen in hun eigen praktijk. Daarbij breng ik de nodige vertraging en rust die nodig is om te kunnen reflecteren en gelijkwaardig het gesprek aan te gaan. Dat geeft ruimte voor bijvoorbeeld vakmensen om hun eigen regie te herontdekken en praktijken te ontwikkelen die beter aansluiten bij hun werk. Daarbij kunnen ook de zorgen en moeite op tafel komen. Tot slot breng ik ook de nodige dosis humor mee, want soms is het ook fijn om even om jezelf en ‘het systeem’ te lachen.

MIJN AMBITIE IS om bij te dragen aan een humanere samenleving door mensen te ondersteunen handen en voeten te geven aan een andere visie op organiseren en samenwerken. Een visie gebaseerd op een positief mensbeeld, vertrouwen en gemeenschap. Breed in het sociaal domein pogen organisaties de menselijke maat te herstellen, de autonomie van professionals te vergroten, en administratieve druk te reduceren. Dat blijkt een enorme uitdaging. Het dominante discours van managementdenken, risicomijding en maak- en meetbaarheid werpt zich op als onomstotelijk logische tegenkracht. Ik draag met liefde bij aan de ontwikkeling van mensen en organisaties die zoeken naar antwoorden op hoe dat anders kan.

IK BEN TROTS OP ons Broosz vakmanschap om de eigen regie van mensen te ondersteunen en daadwerkelijk vorm te geven aan deze vernieuwing. En de wijze waarop we vanuit Broosz al bijna 20 jaar onze klanten ondersteunen om zelf vorm te geven aan hun ontwikkeling, waarbij de congruentie van onze aanpak mensen opvalt. Daarnaast ben ik trots op de platforms die we aldoor bieden voor anderen om hun verhaal te kunnen vertellen, zoals onze publicaties, webinars en podcasts. Zo dragen we bij aan de verdere ontwikkeling en versterking van de praktijk van Nieuw (Rijnlands) Organiseren.