Leiderschap & Nieuw Organiseren

Als je ontdekt dat leiderschap geen positie is, maar een manier van zijn, besef je dat je vanuit elke positie het verschil kunt maken en leiderschap kunt tonen. Voor bestuurders is echter wel een cruciale rol weggelegd als het gaat om de draai naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren, een nieuwe besturingsfilosofie en besturingspraktijk. En de keuze maken voor deze visie op organiseren, voor de menselijke maat, voor humaniteit, is vaak een hele persoonlijke keuze. Soms ook ingegeven door weg te willen blijven van oude bestuurdersrituelen en managementtaal.

Ruimte voor verdieping

Bestuurders die de Rijnlandse principes al enige jaren impliciet of expliciet als uitgangspunt nemen voor hun handelen, hebben aandacht voor hun persoonlijke transformatie. De algemene kennis over Nieuw (Rijnlands) organiseren is inmiddels wel redelijk bekend, maar die werkelijk doorgronden en je eigen maken in de praktijk is een complexe opgave. Verdieping is cruciaal voor het slagen ervan.

Sterk verbonden met zorg & welzijn

De laatste jaren is Broosz sterk verbonden met veranderingen en ontwikkelingen in zorg en welzijn. We zijn actief in het werkveld, dichtbij mensen en ook bij teams in het primaire proces. We bewegen ons dwars door organisaties, tussen organisaties en door verschillende lagen heen. Zo dragen we bij aan een bredere (organisatie)ontwikkeling en aan de persoonlijke groei van mensen. Maar soms gaat de transformatie niet vanzelf en is binnen bestaande structuren, machtsverhoudingen en patronen die niet vanzelfsprekend te realiseren.

Samen met Movimento en bestuurders

Zeker voor leiders in zorg en welzijn die deze beweging in of door willen zetten is een time-out af en toe welkom. Op zoek gaan naar hoe het wèl kan en lessen trekken uit inspirerende voorbeelden kan helpen weer vertrouwen te krijgen. Samen met Movimento willen we graag die leiders ondersteunen. Vanaf september 2021 starten we een kort en intensief leiderschapsprogramma. Een inspiratieprogramma met aandacht voor organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. En dat doen we samen met ervaren leiders uit zorg en welzijn die deze verandering al vormgeven.

Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie over het programma, data en kosten neem contact met ons op.