IK HOU MIJ BEZIG MET het begeleiden van groepen, organisaties en netwerken die concreet aan de slag willen met humanere vormen van organiseren en integraal samenwerken. Daarnaast begeleid ik leercommunities zoals de Broosz Communities of Practice en de productie en ontwikkeling van de Broosz podcasts en webinars. In mijn werk staat het samenwerken rondom complexe vraagstukken centraal, waarbij betrokkenen elkaar nodig hebben om doorbraken te realiseren en te doen wat nodig is voor de mensen voor wie zij hun werk doen. Ik houd me bezig met thema’s als Nieuw (Rijnlands) Organiseren, zelforganisatie en anders verantwoorden.

MIJN KRACHT IS het ondersteunen van groepen om zélf tot volgende stappen te komen, vanuit de ambities die zij delen. Ik begeleid grote groepen (Large scale interventies), dialogen, leergemeenschappen, actie onderzoek en veranderprocessen waarin betrokkenen over grenzen heen samen tot nieuwe inzichten en beslissingen komen. Daarbij breng ik de nodige vertraging en rust aan die nodig is om te reflecteren en elkaar te begrijpen, zodat een nieuwe visie of besturingsfilosofie betekenis kan krijgen in de dagelijkse praktijk. Daarbij kunnen ook de zorgen en moeite op tafel komen. Tot slot breng ik ook de nodige dosis humor mee, want soms is het ook fijn om even om jezelf en ‘het systeem’ te lachen.

MIJN AMBITIE IS om bij te dragen aan een humanere samenleving door mensen te ondersteunen handen en voeten te geven aan een visie op organiseren die daarbij past. Een visie waar een mensbeeld onder schuilgaat gebaseerd op vertrouwen en gemeenschap. Breed in het sociaal domein pogen organisaties de menselijke maat te herstellen en autonomie van professionals te vergroten. Dat blijkt een enorme uitdaging. Het dominante discours van managementdenken, maak- en meetbaarheid en wantrouwen werpt zich op als onomstotelijk logische tegenkracht. Ik draag met liefde bij aan de ontwikkeling van mensen en organisaties die daar een hoopvol verhaal tegenoverstellen en laten zien dat het anders kan, met alle lef en volharding die daarvoor nodig is.

IK BEN TROTS OP ons Broosz vakmanschap om de eigen regie van mensen te ondersteunen en daadwerkelijk vorm te geven aan vernieuwing. De wijze waarop we vanuit Broosz al meer dan 15 jaar onze klanten ondersteunen om vanuit het primaire proces te ontwikkelen, kloppend met de vernieuwing die zij proberen te realiseren. Waarbij we steeds opnieuw zijn blijven staan voor de visie en de condities die daarvoor nodig zijn, ook als het lastig wordt. Daarnaast ben ik trots op de platforms die we aldoor bieden voor anderen om hun verhaal te kunnen vertellen, zoals onze publicaties, webinars en podcasts. Zo dragen we bij aan de verdere ontwikkeling en versterking van de praktijk van Nieuw (Rijnlands) Organiseren.