IK HOU MIJ BEZIG MET het ontwikkelen van groepen en organisaties die willen werken aan anders organiseren, het begeleiden van dialogen en bijeenkomsten. Vanuit mijn achtergrond als opleidingskundige, docent en onderzoeker kom ik steeds opnieuw tot het inzicht dat mensen vanuit een relatie met elkaar werken en leren. Kern in mijn werk is daarom steeds autonomie voor de mensen waar het om gaat, vanuit verbondenheid van professionals met elkaar en met hun cliënten. Het aangrijpingspunt voor ontwikkeling zijn steeds de urgente werkgerelateerde vragen van de deelnemers zelf en het verbinden van diversiteit in perspectieven.

MIJN KRACHT IS tot de essentie te komen bij complexe vraagstukken, reflecteren en onbevangen nieuwsgierig zijn. Ik geef mensen taal om te kunnen begrijpen wat er zich afspeelt. Naast mijn scherpe blik en het snel schakelen tussen diverse niveau’s breng ik de nodige rust in groepsprocessen, waardoor reflectie en verbinding kunnen ontstaan. Door mijn nieuwsgierigheid en openheid in te zetten creëer ik een sfeer waarin het mogelijk wordt gebaande paden ter discussie te stellen. Daarbij breng ik ook de nodige dosis humor mee, want soms is het ook fijn om even om jezelf en het systeem te lachen.

MIJN AMBITIE IS om bij te dragen aan een humanere samenleving door mensen te helpen samen betere prestaties neer te zetten die ertoe doen in onze maatschappij. Dit altijd met als beginpunt de praktijk in het primaire proces: zorg voor een kind, een oudere, het doceren aan een groep leerlingen. Vanuit die praktijk en met een visie op de mens als leergierige en gemotiveerde professional is de vervolgvraag hoe een zinvolle praktijk te organiseren waarmee de professional in haar werk wordt gesteund. Specifiek voor het onderwijs wil ik bijdragen aan een opleidingsklimaat waarin lerenden op basis van zinvolle, praktijkgerichte ervaringen leren om zelfstandige, verantwoordelijke professionals te zijn. Binnen organisaties zet ik in op het creëren van ruimte voor professionals en hun vakmanschap. Ik lever graag een bijdrage aan programma’s waarin de praktijk, onderzoek en opleiding worden vervlochten en waarin ruimte is voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling en ‘doen wat nodig is’.

IK BEN TROTS OP de diverse opdrachten waarbij ik heb mogen bijdragen aan de beweging naar nieuw organiseren en het vergroten van de regelruimte van professionals en lerenden. Zoals het verder ontwikkelen van zelforganisatie binnen diverse jeugd- en thuiszorgteams. Ik vind het een voorrecht om samen met enthousiaste en toegewijde professionals belangrijke uitdagingen op te sporen en hiermee te experimenteren. Daar is moed voor nodig en ik ben trots op de professionals die voor de zoveelste keer in hun loopbaan opnieuw de regie nemen en proberen er het beste van te maken. Daarnaast ben ik trots op de programma’s die ik voor Universiteit Twente heb opgezet, waarin studenten als gelijkwaardige professionals aan praktijkvraagstukken werkten, met aandacht voor diepe reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben enorm trots wanneer het is gelukt om samen stappen te zetten die tot duurzame resultaten leiden.