De werkgemeenschap als richtinggevend perspectief

06-09-2022

In het afgelopen half jaar was collega Jan Smit dagvoorzitter en begeleider van een serie bijeenkomsten in opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven. Naar aanleiding van deze sessies schreven zij een artikel. Het is mooi om te zien hoe het Rijnlandse concept van de Werkgemeenschap dat Jan daar introduceerde zo geland is als het gaat om het integraal aanpakken van laaggeletterdheid.

Integrale aanpak

Om meer impact te creëren, gaven ambtenaren aan te zoeken naar een goede integrale aanpak. Dit is nog niet gemakkelijk te realiseren. Tijdens de bijeenkomsten stond de vraag dan ook centraal: “Hoe komen we tot een meer integrale aanpak? Alvorens die vraag te beantwoorden is het belangrijk het denken in functies, silo’s en organisaties te stoppen en juist ‘de werkgemeenschap’, de groep mensen, professioneel en vrijwillig die nodig zijn om laaggeletterdheid in de wijk of gemeente aan te pakken, voorop te zetten. Wie behoren daartoe? En hoe kunnen we vandaaruit aan de slag met de opgave die we samen hebben? Geen one size fits all, maar een nieuwe denkwijze die nieuwe mogelijkheden biedt. En die vooral aansluit bij mensen die samenwerken vanuit een intrinsieke behoefte om van betekenis te zijn.

De werkgemeenschap

Het begrip ‘werkgemeenschap’ introduceerde Harold Janssen in zijn boek De Hark Voorbij (2016). Hij benoemt de werkgemeenschap als een fenomeen dat al zo oud is als de mensheid, maar waar menigeen straal overheen kijkt, en waar organisaties belangrijker zijn geworden. In 2016 schreef Jan Smit een publicatie, Bezielde Professionals en Pionierende Wethouders, als slot van een veldonderzoek rond de transformatie van de zorg voor de jeugd. Smit haalt daar het begrip van de ‘werkgemeenschap’ aan als oplossing voor de vastgelopen managementbureaucratie binnen zorg en welzijn. “Stop met nog meer beleidsstukken en start met het denken vanuit de werkgemeenschap. Ondanks de loketten en de hokjes en de vakjes. En samen met andere gedreven doorzetters uit alle betrokken domeinen, plekken en vindplaatsen. De wereld van de bureaucratie zit vol grenzen, hokjes en vakjes. De wereld van echte mensen is broos(z) en zit tegelijk vol energie, gedrevenheid, welwillendheid en passie. Daar ligt het startpunt van de noodzakelijke transformatie”, vindt Smit.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact zoeken met Jan Smit via jan@broosz.nl of 0648276374.